Studia zaoczne

 

Przy współpracy z Wyższą Szkołą Główną Krajową w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Administracji w Warszawie jako Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Gorlicach oferujemy studia w wygodnej formie e-learningu. Student otrzymuje login i hasło do platformy Uczelni gdzie znajdują się niezbędne do samodzielnej edukacji materiały. Sesja egzaminacyjna odbywa się raz na semestr w Warszawie.

 

AKTUALNIE OFERUJEMY SPECJALNOŚCI ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021:

 

 

 Wyższa Szkoła Główna Krajowa w Warszawie

Studia I-go stopnia (licencjackie), trzyletnie

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminalno sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 Studia II-go stopnia (magisterskie), dwuletnie

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika kryminalno-sądowa
 • Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

opis powyższych kierunków dostępny na stronie Uczelni tutaj...

Wyższa Szkoła Amerykanistyki i Stosununków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

Studia I-go stopnia

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Amerykanistyka
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Biznes i przywództwo
 • Ekonomia menedżerska

opis powyższych kierunków dostępny na stronie Uczelni tutaj...

 Studia II-go stopnia

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Doradztwo personalne i zarządzanie personelem
 • Edukacja publiczna
 • Politologia: Amerykanistyka
 • Polityka zdrowotna w Polsce i UE
 • Zarządzanie farmacją
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w administracji
 • Biznes i przywództwo
 • Ekonomia menedżerska

 opis powyższych kierunków dostępny na stronie Uczelni tutaj...

 

 

REKRUTACJA:

 

Wymagane przez Uczelnie dokumenty w procesie rekrutacji:

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Umowa o kształcenie w dwóch egzemplarzach
 3. Dokument potwierdzający poziom edukacji:
 • orginał lub odpis świadectwa dojrzałości w przypadku ubiegania się o studia I stopnia (licencjackie)
 • orginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich w przypadku ubiegania się o studia II stopnia (magisterskie)
 1. Podpisany akt ślubowania;
 2. Dwa zdjęcia w formiacie legitymacji.

Wyżej opisane dokumenty są do pobrania na stronach Uczelni:

http://sgk.edu.pl/strefa-kandydata/dokumenty-rekrutacyjne/

- https://wssmia.edu.pl/rekrutacja/niezbedne-dokumenty/

Dodatkowo w Punkcie pobierana jest opłata rekrutacyjna w wysokości 100zł.

Zapraszamy! 

Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek 07.00 - 15.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 07.00 - 15.00
Piątek 07.00 - 15.00
2019 Copyright - Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach. Wszelkie prawa zastrzeżone