Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - Nowy Sącz

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

        

Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" serdecznie zaprasza na kurs "Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu".

 

        Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu.

 

           Kursanci będą mogli prowadzić zajęćia praktyczne i nadzorować praktyki zawodowe w szkole i u pracodawców. Instruktorzy otrzymują refundację środków poniesionych na kształcenie młodocianego oraz gratyfikację pieniężną za pozytywny wynik egzaminu zawodowego.

 

Program kursu obejmyje następujące zagadnienia:

  • Podstawy psychologii
  • Podstawy pedagogiki
  • Metodyka zajęć praktycznych
  • Praktyka metodyczna

 

 Ilość godzin: 80 godzin

Kandydat na kurs powinien posiadać jedną z poniższych kwalifikacji:

  • Tytuł mistrza w zawodzie lub
  • Świadectwo technikum lub szkoły równorzędnej w zawodzie nauczanym lub pokrewnym i posiadać trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub
  • Dyplom szkoły pomaturalnej i tytuł zawodowy w zawodzie nauczonym lub pokrewnym oraz trzy lata pracy w zawodzie lub
  • Świadectwo dojrzałości liceum zawodowego w zawodzie wyuczonym i tytuł robotnika wykwalifikowanego oraz cztery lata pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego
  • Świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie którego będą nauczać oraz sześć lat pracy w tym zawodzie lub
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku odpowiednim lub pokrewnym do nauczanego zawodu i trzy lata pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać

 

Kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną i wydaniem stosownych zaświadczeń zgodnie z rozp. MEiN z dn. 15.12.2010 r.

 

 Kurs odbędzie się w przypadku zebrania grupy min 5 osób

 

 Wiecej informacji we siedzibie firmy ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz

( II Piętro - wejście z boku budynku)

lub pod nr telefonu

18/ 442 15 40, 18/ 444 43 23

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Kurs Przewóz towarów niebezpiecznych - ADR
Przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Kurs Obslugi Żurawi Przenośnych HDS - Nowy Sącz
PRZYJMUJEMY ZAPISY
Zobacz więcej
Kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
PRZYJMUJEMY ZAPISY
Zobacz więcej
Weryfikacja uprawnień spawalniczych
Termin egzaminu dopasowywujemy indywidualnie do potrzeb uczestników.
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu ul.Długosza 67, 33-300 NOWY SĄCZ
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00-15:00
Wtorek 07:00-15:00
Środa 07:00-15:00
Czwartek 07:00-15:00
Piątek 07:00-15:00
2019 Copyright - Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu. Wszelkie prawa zastrzeżone