BEZPŁATNE KURSY RPOWM

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego

 

"SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI" 

"PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO -BIUROWY"

"OPIEKUN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"

ORAZ WIELE INNYCH

 

 

Wiek uczestników projektu - 18-64 lat      Wykształcenie - BEZ OGRANICZEŃ

 

Uczestnikom zapewniamy :

 • stypendium szkoleniowe (jest to kwota wypłacana uczestnikom szkolenia za udział w szkoleniu)
 • stypendium stażowe
 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • profesjonalną kadrę trenerską
 • catering

 

Zapewniamy odbycie STAŻU ZAWODOWEGO, czas trwania STAŻU wynosi 4 miesiące.

 

Dodatkowo zapewniamy: spotkania z doradcą zawodowym,  psychologiem, pośrednictwo pracy, IPD

 

Kryteria udziału w projekcie :

 • Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,
 • Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocyw Urzędzie Pracy
 • Osoby z niepełnosprawnością a także z zaburzeniami psychocznymi
 • Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • Osoby o których mowa w art. 1 ust 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym, (bezdomni, uzależnienie od alkoholu, narkotyków, chorzy psychicznie, bezrobotni, zwolnieni z zakładów karnych, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji),
 • Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
 • Osoby nieletnie wobec których zastosowano srodki zapobiegania  i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgaodnie z ustawą  o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • Osoby niesamodzielne ,
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,


 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 

 

nr tel. 18/ 442 15 40, 18/ 444 43 23

 

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Szkolenie na uprawnienia SEP - gr 1 ,2 ,3 Eksploatacja i/lub Dozór
22.11.2021
godzina 16:00
Zobacz więcej
Kurs kroju i szycia - Nowy Sącz
23.11.2021
godzina 15:00
PRZYJMUJEMY ZAPISY - OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC
Zobacz więcej
Kurs barmański - Nowy Sącz
Przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Szkolenia Okresowe BHP
22.06.2020
godzina 9:00
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu ul.Długosza 67, 33-300 NOWY SĄCZ
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00-15:00
Wtorek 07:00-15:00
Środa 07:00-15:00
Czwartek 07:00-15:00
Piątek 07:00-15:00
2019 Copyright - Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu. Wszelkie prawa zastrzeżone