BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA FINANSOWANE Z KFS

 

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA
FINANSOWANE Z "KFS"

 

Szanowni Państwo

Trwa finansowanie szkoleń i kursów dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Firmy zatrudniające co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% lub !00%

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA JAKIE MOŻE UZYSKAĆ PRACODAWCA W RAMACH KFS NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA:

  Do 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 Do 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli przedsiębiorca należy do gupy mikroprzedsiębiorców tj. pracodawca zatrudniający do 10 osób, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

 

W 2016 R. PRACODAWCA BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA:

  • Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezposrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych
  • Wsparcie kształcenia zawodwego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmiej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emarytury pomostowej
  • Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004* (nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016 r.

 

 ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z SZEROKIEJ GAMY PROPONOWANYCH
PRZEZ NASZĄ INSTYTUCJĘ SZKOLEŃ I KURSÓW

 

Więcej informacji o śrdkach z KFS dostępne na stronie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu: http://supnowysacz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

BEZPŁATNE KURSY I SZKOLENIA FINANSOWANE Z KFS
Zobacz więcej
Kurs Języka Migowego - Nowy Sącz
PRZYJMUJEMY ZAPISY
godzina --:--
Zobacz więcej
Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
Przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Warsztaty szkoleniowe z zakresu Dietetyki oraz prowadzenia zdrowego trybu życia
07.01.2022r. – 15.01.2022r.
godzina godz. 14:00
Przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu ul.Długosza 67, 33-300 NOWY SĄCZ
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07:00-15:00
Wtorek 07:00-15:00
Środa 07:00-15:00
Czwartek 07:00-15:00
Piątek 07:00-15:00
2019 Copyright - Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego" w Nowym Sączu. Wszelkie prawa zastrzeżone